ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ബുക്കിംഗ്

കേരള പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഈ ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരങ്ങള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
http://stateprotocol.kerala.gov.in

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .