ടെലിഫോണ്‍ ഡയറക്ടറി

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് എ)

Ph-2518704

( അക്കൗണ്ട്‌സ് ബി )

Ph-2518545

( അക്കൗണ്ട്‌സ് സി )

EXTN:8037

( അക്കൗണ്ട്‌സ് ഡി )

2518835

(അക്കൗണ്ട്‌സ് ഇ)

2518938

പൊതുഭരണ (ബജറ്റ് വിംഗ്) വകുപ്പ്

2518041

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് ജി) വകുപ്പ്

2518646

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് എച്ച്)വകുപ്പ്

2518385

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് ജെ) വകുപ്പ്

2518099

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് കെ) വകുപ്പ്

2518622

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് എം) വകുപ്പ്

2518046

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് എന്‍) വകുപ്പ്

2518045

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് പി) വകുപ്പ്

2518991

പൊതുഭരണ (അക്കൗണ്ട്‌സ് ആര്‍) വകുപ്പ്

2518038

പൊതുഭരണ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്) വകുപ്പ്

2518534

പൊതുഭരണ (സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍
ലൈബ്രറി ) വകുപ്പ്

2518779 / 8461

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതിപരിഹാര സെല്‍

2338430/2518939/2518940/2518040

ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പെറ്റീഷന്‍ സെല്‍

2518368

പൊതുഭരണ (എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെല്‍-എ)വകുപ്പ്

2518138

പൊതുഭരണ (എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെല്‍-ബി) വകുപ്പ്

2518799

പൊതുഭരണ (ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്‌സ് പെന്‍ഷന്‍ -എ) വകുപ്പ്

2518849

പൊതുഭരണ (ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് പെന്‍ഷന്‍- ബി)വകുപ്പ്

2517163

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രേഖകള്‍

2518230

ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സെല്‍

 

A

2518001

B

2518761

സ്റ്റോര്‍ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

 

A

2518767

B

2518900

സ്റ്റോർ കീപ്പർ

2518809

പൊതുഭരണ വകുപ്പ്

 

കോഡിനേഷന്‍

2518463

പാര്‍ലമെന്റ്

2518760

പൊളിറ്റിക്കല്‍

2518456

പൊതുഭരണ (സൈനിക് വകുപ്പ്) വകുപ്പ്

2518644

പൊതുഭരണ (സര്‍വീസ്-എ)

2518450

പൊതുഭരണ (സര്‍വീസ്-സി)

2518462

പൊതുഭരണ (സര്‍വീസ്-ഡി)

2518544

പൊതുഭരണ (സര്‍വീസ്-ഇ)

2518543

പൊതുഭരണ (സര്‍വീസ്-എച്ച്)

2518742

പൊതുഭരണ (സ്‌പെഷ്യല്‍-എ)

2518645

സ്‌പെഷ്യല്‍- ബി

2518448

സ്‌പെഷ്യല്‍- സി

2518740

സ്‌പെഷ്യല്‍- ഇ

2518645

പൊതുഭരണ (രഹസ്യ )വകുപ്പ്

2327553/2518399

പൊതുഭരണ (സ്ട്രിക്റ്റ്‌ലി കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ )വകുപ്പ്

2518531

പൊതുഭരണ( കംപാഷണേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെല്‍ )വകുപ്പ്

2518223

പൊതുഭരണ (കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെല്‍)
വകുപ്പ്

2518741

പൊതുഭരണ (സി.ആര്‍.സെല്‍)
വകുപ്പ്

2518204

പൊതുഭരണ (ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ) വകുപ്പ്

2517019

പൊതുഭരണ (ഓഫീസ് വിഭാഗം) വകുപ്പ് -1

2518440

ഓഫീസ് വിഭാഗം -11

2518731

ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പ്രതാപപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 151 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റൊമാനോ ഡച്ച് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢ ഗംഭീര സൗധം, കേരള ചരിത്രത്തിലും വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. .